Carenholm

Nyårslöftet

Publicerad: 2014-12-17

Det kom ett pressmeddelande. Projektledningsföretaget Forsen skapar en ny enhet för vård- och omsorgsprojekt, Forsen Care.

Enligt pressmeddelandet kräver vård- och omsorgsprojekt en särskild förståelse för slutkundens och för vårdpersonalens behov i vardagen. Det låter rätt självklart.

Vidare meddelas att Forsen har specialkompetens inom vård och omsorg och kunskapen för att anpassa bostäder till nutidens krav och hyresgästernas kommande behov. Ursäkta, men borde inte ett pressmeddelande med detta innehåll ha kommit från ett arkitektföretag, inte från ett projektledningsföretag?

I pressmeddelandet redovisas också exempel på referensprojekt: ”I Strängnäs bygger Forsen tillsammans med Culmen. … Läge, arkitektur, material och metoder väljs omsorgsfullt, inte för att skapa lyx utan för att uppnå en bra balans mellan kvalitet och kostnad”.

Alltså: Forsen bygger och väljer läge, arkitektur, material och metoder. Ursäkta ännu en gång: låter inte detta som något som arkitektföretaget borde vara kompetent på och kunna erbjuda?

Det går en vecka. Nytt pressmeddelande i inkorgen: Forsen och Bygg-Fast går ihop. Man skapar en koncern bestående av ett projektutvecklingsföretag och ett projektledningsföretag.

Det här är två exempel på hur projektledningen tar ett kliv upp i värdekedjan och stärker sitt inflytande över hur projekt tillkommer och utformas. Man flyttar sig medvetet närmare byggherren och projektutvecklaren, närmare och närmare projektens mittpunkt, navet.

Och arkitektföretaget, som kunde ha varit avsändare av åtminstone det första pressmeddelandet, vad har hänt med det? Att inte göra något innebär ju inte oförändrad position. Om man står stilla när andra rör sig i processen åker man ju de facto bakåt eller längre ut i periferin. Välj själv vilken beskrivning som känns bäst.

Det pågår ständigt en processutveckling. Omvärldsaktörerna söker nya roller och positioner och vill bli spelförare utifrån en intressantare position i projektens värdekedjor. Den som inte har samma drivkraft eller motivation får bli spelets pjäs i en roll som utförare eller inköpare.

Arkitektföretagen måste ägna processutvecklingen större omsorg. Det är ständigt förändrade processer som skapar de projekt och uppdrag arkitektföretagen arbetar med. Nya förutsättningar och villkor skapas kontinuerligt.

Det går så snabbt att bli omsprungen. Nyårslöftet borde vara enkelt. Höj blicken. Vidga perspektivet. Agera strategiskt. Ta plats i processen.

God Jul och Gott Nytt År. Staffan Carenholm